Общи условия

Настоящите общи условия важат за резервации през нашият уебсайт и неговата мобилна версия, както и за резервации през други наши цифрови канали. Във ваш интерес е преди да направите резервация да се запознаете внимателно с всички настоящи условия. В случай на неяснота, моля, свържете се с нас, за да получите допълнителна информация.

1. РЕЗЕРВАЦИИ:

1.1. Официални документи необходими за удостоверяване на самоличност при настаняване в хотела: лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт
1.2. Моля, следвайте указанията, поместени на уеб сайта, мобилния сайт или приложението или се посъветвайте се с нас, за да направите резервация.
1.3. Резервация на 7 (седем) или повече стаи за една и съща нощувка се счита за „Групова резервация”.
1.4. Резервация се счита за потвърдена единствено, когато клиентът е получил официален имейл-потвърждение. Хотел Лозенец Вю не носи отговорност за непотвърдени резервации.
1.5. Клиентът няма право да прехвърля или препродава направена от него резервация, както и правото да рекламира или предлага настаняване в х-л Лозенец Вю без това да е обвързано с договор. При нарушения Лозенец Вю не носи каквато и да било отговорност за настаняване, вашата резервация ще бъде анулирана, а заплатената от вас сума изцяло задържана.
1.6. Моля, уверете се, че името на което е направена резервацията отговаря на името на лицето към момента на резервацията
1.7. За да резервирате е достатъчно да предоставите името и фамилията на само един от гостите
1.8. За да направите резервация или отседнете сами в нашия хотел е необходимо да имате навършени 18 години. При настаняване Лозенец Вю може да изиска документ за самоличност (шофьорска книжка, лична карта или международен паспорт) като доказателство за възрастта на клиента. При нарушения резервацията се счита невалидна и Лозенец задържа 100% от заплатената от непълнолетното по българските закони лице сума.

2. ЦЕНИ ЗА НОЩУВКА:

2.1. Към момента на извършване на резервация цената на всяко помещение за настаняване е официално публикувана на уебсайта, неговата мобилна версия или друг резервационен канал. В случай на резервация по телефона, цената на нощувката е цената, която ви е съобщена.
2.2. Цените са за стая за нощувка и включват ДДС без храна и други екстри освен, ако това не са периоди, за които това не е изрично указано.
2.3. Клиентът има право да заплати за допълнителни услуги както по времето на резервация, така и на по-късен етап или по време на престоя си в хотела.
2.4. Всички промоционални цени за партньори и служители на хотела могат да се използват само в съответствие с условията за тези промоционални цени и не могат да се използват от никой, който не е служител на хотел Лозенец Вю, освен ако не е посичено изрично, че това е позволено. От всяко лице, което пребивава в хотел Лозенец Вю може да бъде поискан документ за удостоверяване на самоличност.
2.5. Хотел Лозенец Вю си запазва правото да прекрати всяка резервация, направена на промоционална цена, при която не са спазени условиятта от т. 2.4.
2.6. За да си гарантирате престой в хотел Лозенец Вю е необходимо да направите 100% авансово плащане
2.7. По изключение хотел Лозенец Вю може да предостави опция на клиента да заплати 50% от дължимата сума, но не по-късно от 14 дни преди датата на настаняване.
2.8. Лозенец Вю си запазва правото да анулира всяка резервация, за която не е получено плащане
2.9. Административна такса - Административната такса, базирана на валутата на резервацията, се начислява за всеки престой при фиксирана ставка за престоя. Тази такса е свързана с административната страна на всяка резервация и се заплаща определена фиксирана сума, независимо от метода за резервация и механизма на плащане. Административната такса е включена в посочената цена за стая или апартамент, тъй като остава непроменена, независимо от това колко нощувки са резервирани.

3. АНУЛАЦИИ, ПРОМЕНИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, НЕЯВЯВАНЕ:

3.1. След като сте се настанили в hotel Casa Verdi, вие не можете да променяте или анулирате съответната резервация. Полугъвкави / гъвкави цени на резервации
3.2. Анулирането или промяната на резервацията трябва да бъде направено 14 дни преди първоначално договорената дата за настаняване. След този период вие не можете да анулирате резервацията.
3.3. Ще ви възстановим 100% от парите, които сте заплатили за всички анулирани нощувки направени повече от 14 дена от датата на настаняване..
3.4. В случай, че не пристигнете в хотела на датата, посочена в резервацията, Вашата резервация ще бъде анулирана и, съгласно нашите правила, заплатените от Вас суми няма да Ви бъдат възстановени.
3.5. Ако платите с кредитна/дебитна карта и анулирате резервация съгласно нашите правила и условия, Хотел Лезенец Вю ще възстанови 100% от платената от вас сума в рамките на 10 дни от анулирането.
3.6. При неплащане на дължимите към хотела суми по резервации, хотелът си запазва правото да анулира Вашата резервация, като Ви уведоми (включително по имейл).
3.7. В случай, че сме възпрепятствани да изпълним вашата резервация поради събитие извън нашия контрол, може да анулираме вашето известие за резервация

4. ПРИСТИГАНЕ, ТРЪГВАНЕ, ТРАНСФЕР:

4.1. Настаняването в хотела е след 15:00 часа, освен в случаите, когато клиентът е закупил ранно настаняване в редките случаи, когато това е възможно.
4.2. Освобождаването на мястото за настаняване е до 12:00ч., което е ясно посочено в имейла, с който сме потвърдили резервацията Ви и изрично потвърдено от нашите рецепционисти при настаняване в хотела. В случай, че клиентът не е напуснал обекта до този час, той се таксува за една допълнителна нощувка, без да се гарантира правото на престой.
4.3. В случай на форсмажорни обстоятелства, грешка/дублиране от наша страна, Хотел Лозенец Вю се ангажира:
• Да ви осигури стая и, в зависимост от наличността на еквивалентни екстри, които сте резервирали, в друг хотел и да заплати разумните разходи за транспорт до този алтернативен хотел или всички приложими такси за паркиране; ако според нас няма подходящо алтернативно хотелско настаняване – да анулираме вашата резервация и да възстановим всички суми, които сте платили предварително за несвободните стаи, включително свързаните с тях екстри за храна и напитки.
• Ако трябва да платите при пристигането си в хотела и процесът по-горе е спазен, ние пак ще приемем плащане на цената на резервацията и всички предплатени екстри, но всички допълнителни разходи над първоначалната цена на резервацията ще бъдат покрити от нас (т.е. разликата в цените на стаите, разумните транспортни разходи и таксите за паркиране).

5. ВАШИЯТ ПРЕСТОЙ:

5.1. Не можете да превишавате максималната заетост за типа стая, която сте резервирали. За въпроси относно капацитета за настаняване, моля, свържете се с хотела.
5
2. Не позволяваме лица под 18 години да отсядат сами в нашите хотели. Отговорност на клиента е да не оставя лица под 18 години без надзор в стаите и общите части на хотела.
5.3. Всички резервации за настаняване зависят от наличността. Хотел Лозенец Вю не винаги е в състояние да отговори на вашите специални изисквания.
5.4. За резервации за престой над 28 дни може да се наложи да ви преместим в стая, различна от тази, в която първоначално сме ви настанили. Ако откажете, можем да анулираме резервацията ви.
5.5. Пушенето в хотел Лозенец Вю е забранено, с изключение на обособените за това места. Пушенето е изрично забранено в стаите и общите части и пречи на правилното функциониране на противопожарната ни система и аварийното оборудване. В случай на нарушение, хотелът си запазва правото да прекрати престоя ви и по свое усмотрение да поиска обезщетение за щети, нанесени на имуществото на хотела или на други гости на хотела.
5.6. На клиента е забранено да внася всякакви потенциално опасни предмети.
5.7. В случай на повредено имущество, собственост на хотела, хотелът си запазва правото да прекрати престоя ви. Отговорност на клиента е да докладва незабавно за всяка щета или повредено имущество. По свое усмотрение Лозенец Вю може да изиска незабавно изплащане на предстоящите разходи по щетите или да инструктира трета страна да се свърже с вас след престоя ви, за да ни възстанови разходите за ремонт, замяна или специализирано почистване, направени от нас.
5.8. Отговорност на клиента е да върне всички предоставени му ключове за настаняване при напускане на хотела. В случай, че това не бъде направено, клиентът заплаща разходите за поставяне на нова касета и самата касета.
5.9. Вашата отговорност: Ако вие или член на вашата група причините щети или загуби на нас или други гости на хотела, включително, но не само, както е описано в точка 5.5. (пушене) по-горе, вие ще носите отговорност за такива щети или загуби и вие, като лице, направило резервацията, ще трябва да заплатите разходите, включително, но не само тези, описани в тази клауза

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

6.1. Цените за нощувка не включват допълнителни услуги, освен ако не е изрично посочено
6.2. Цените за допълнителни услуги се заплащат онлайн или на място в хотела.
6.3. Платените допълнителни услуги не могат да бъдат анулирани, не могат да се прехвърлят и хотелът не предоставя възстановяване на средства за такива услуги.

7. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ: В хотел Лозенец Вю нямаме строга политика по отношение на вашите домашни любимци. Срещу подходящо заплащане допускаме такова настаняване, но при условие, че теглото им не надвишава 5 килограма.

8. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

8.1. Хотелът обработва вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за поверителност. Предоставяйки лични данни във връзка с резервация, вие се съгласявате с използването и съхранението на вашите лични данни от ваше име и от името на всеки клиент, отседнал при нас в рамките на тази резервация.
8.2. За използването на нашите дигитални канали може да се прилагат допълнителни правила и условия, независимо дали правите резервация Чл
8.3. Промени в тези правила и условия: Ние си запазваме правото да променяме тези правила и условия от време на време и правилата и условията, приложими към вашата резервация, са тези, които са в сила към датата на резервацията.
8.4. Законни права: Ако сте индивидуален потребител, имате определени законови права. Ако някое от тези условия противоречи на законово право или законът се промени и вашите законови права се променят, тогава законовите права ще имат предимство пред тези условия.
8.5. Събития извън нашия разумен контрол: Ние няма да нарушим тези условия и няма да носим отговорност за неизпълнение на което и да е от нашите задължения във връзка с вашата резервация (като предоставяне на стая(и) и/или други продукти и/или услуги и /или екстри ) поради всяко неблагоприятно събитие, действие, пропуск или произшествие, което е извън нашия разумен контрол, включително, но не само наводнения, земетресения, екстремни неблагоприятни метеорологични условия, природни бедствия, други стихийни бедствия, терористични актове, частични или пълно отменяне или забавяне на голямо обществено събитие, прекъсване или пожар (различен от стандартния) или авария на (различен от стандартния) електрическа, газова, водна или друга комунална мрежа, машини и оборудване, компютри, превозни средства или срутване на строителни конструкции. Ако събитие извън нашия контрол има вероятност да ни попречи да изпълним вашата резервация, ние може да анулираме вашата резервация, като ви уведомим (по имейл) и ще възстановим изцяло всички плащания, направени от вас във връзка с тази резервация на платежната карта, която сте използвали за направете резервацията, включително плащания за всякакви екстри и такси за резервация.
8.6. Жалби, въпроси и спорове: В случай, че имате някакви оплаквания, моля, уведомете ни ги подробно чрез този формуляр. Ние ценим всички наши гости и за нас е важно проблемите да се решават в хотела, а не чрез лесно манипулируеми, фалшиви онлайн платформи. В случай, че не успеем да постигнем споразумение, можете да използвате портала за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия на https://ec.europa.eu/consumers/
8.7. Хотелът не носи отговорност за каквито и да било загуби, които не са причинени от нарушение на тези условия, неизпълнение на нашите задължения съгласно приложимото законодателство или наша небрежност.
8.8. Хотелът не носи отговорност и за загуби, които не са могли да бъдат предвидени от двете страни при изготвянето на настоящите общи условия.
8.9. В случай, че Вашата собственост бъде изгубена, повредена или открадната по време на престоя Ви, Лозенец Вю поема отговорността да извърши задълбочено разследване и при неизясняване на обстоятелствата около събитието и неразкриване на виновника, да попитайте държавните контролни органи.
8.10. По отношение на всички загуби, които не са предмет на максималната отговорност съгласно клауза 8.8. или не са обхванати от съответното законодателство, нашата отговорност към вас по отношение на всякакви загуби, които претърпите, не може да надвишава два пъти цената на настаняването, платена от вас.
8.11. Хотелът не носи отговорност за загуба или повреда на превозните средства, с които сте пристигнали или сте използвали по време на престоя си в хотела, независимо къде са били паркирани, както и за липсващо имущество.
8.12. Всички клаузи, разпоредби и условия на този договор са законни, валидни и изпълними
8.13. Тези общи условия, този договор са само между хотела и клиента.
8.14. Настоящите Условия и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тези Условия, се управляват и тълкуват в съответствие с тях. Всички спорове, произтичащи от или свързани с тези условия или извъндоговорни задължения, са предмет на неизключителната юрисдикция на българските съдилища.

9. ТЪРГОВСКА МАРКА “Хотел Лозенец Вю”:

9.1. Уебсайтът, неговата мобилна версия, използваните системи, текст, графики, дизайн, аудио, фото и видео материали, информация за хотели, дестинации, събития и дейности, както и всяко друго съдържание, са собственост на хотел Лозенец Вю и/ или неговите доставчици.
9.2. Можете да използвате уебсайта и горното само за лични и нетърговски цели в съответствие с приложимите закони за авторското право.
9.3. Всички търговски марки и имена на услуги, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани на уебсайта, са собственост или са лицензирани от Хотел Лозенец Вю и не могат да бъдат използвани без писменото одобрение на Хотел Лозенец Вю и неговите собственици.
9.4. Хотел Лозенец Вю гарантира, че информацията в уебсайта е максимално достоверна и полезна за клиента и не нарушава законните му права.

"Строя Инвест Груп Джи Пи"

Дата: 20.03.2024

 

Лозенец Вю